Necessito un programa d’Experiència de Pacient?

El proper 3 de juliol La Unió (carrer València, 333) organitza una jornada tècnica: «Necessito un programa d’Experiència de Pacient?».

Els programes de millora de l’Experiència de Pacient treballen la millora de processos, la formació de persones i el redisseny d’espais per a enfocar les organitzacions a les necessitats i expectatives reals dels pacients.

Actualment, s’estan plantejant com a models innovadors de gestió sanitària ja que reforcen no només la qualitat, la seguretat i la satisfacció del pacient, sinó també, la reputació i la rendibilitat de les organitzacions sanitàries.

La sessió vol enfocar-se en destacar la importància i els avantatges que guanya una organització sanitària en adoptar programes d’Experiència de Pacient:

  • Incorporació d’un element estratègic clau i innovador.
  • Augment de la reputació i índex de recomanació.
  • Increment d’eficiència dels processos operatius.
  • Millora de la qualitat i seguretat (millora l’adherència als tractaments i disminueixen els errors derivats de la comunicació).
  • Reforç del treball en equip i coordinació entre departaments.

La sessió tècnica començarà a les 10h amb la intervenció de la directora general de La Unió, Roser Fernández.

A les 10:15h hi haurà la presentació del Programa d’Experiència de Pacient, que anirà a càrrec de l’Anna Sant i en Xavier Benet, socis fundadors de Lacocomedic. Un equip acreditat en Patient Experience pel Beryl Institute i el Center for Excellence in Healthcare Communication de la Cleveland Clinic.

Et vols incriure a la jornada tècnica «Necessito un programa d’Experiència de Pacient»?

Articles relacionats